GURU / TATA USAHA / PERPUSTAKAAN / LABORAN

NO NAMA JABATAN
1 Umar Budiman, S.Pd Kepala Sekolah / Guru Sejarah
2 Alek, S.Pd Wk. Kurikulum / Guru PPKn
3 Agus Wahyudi, SP Wk. Kesiswaan / Guru Geografi
4 Iwan Ramadhan, M.Pd Ass. Kesiswaan/ Guru Sosiologi
5 Muhammad Irhamna, S.Kom Ass. Kurikulum/Guru TIK
6 Siti Aminah, S.Pd Guru Ekonomi
8 Faizah, S.Ag Guru Bahasa Arab
9 Sudaryanti, S.Pd Guru Matematika
10 Abrar, S.Pd Guru Bahasa Inggris
11 Emma Ratnasari, S.Sos.I Guru BP/BK
12 Weni Suhaja, S.Pd.I Guru PAI
13 Bangun Eddy Suryanto, SH Guru Sosiologi
14 Irham Chandra, ST Guru Fisika
15 Rocky Halim, S.Pd Guru Penjaskes
16 Kusnaini, S.Pd Guru PPKn
17 Desy Rachmawati, S.Pd Guru Kimia
18 Wawat Ernawati, S.Pd.I Guru Prakarya
19 Indrayati, S.Pd Guru PPKn
20 H.R. Jefri H. Priatama, S.Pd Guru Bahasa Inggris
21 Karin Ajeng F., S.Pd Guru Bahasa Indonesia
22 Cecep Krida Rahayu, S.Pd Guru Matematika
23 Novianti, S.Pd Guru Seni Budaya
24 Lusiana, S.Pd Guru Seni Budaya
25 Santi Nurul Jumiati, S.Pd.I Guru Pendidikan Agama Islam
26 Ahmad Dzakirin Nuri, S.Pd Guru Bahasa Arab
27 Laily Nurhasanah, S.Pd Guru Geografi
28 Noer Ramadhan, SE Guru TIK
29 Ivan Bayu Putra, S.Pd Guru Sejarah
30 Yanto, S.Pd.I Guru Pendidikan Agama Islam
31 Puji Lembayu, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
32 M. Rikaz Prabowo, SH, S.Pd Guru Sejarah
33 R. Fajar Septiary Wicaksono, S.Pd Guru Matematika
34 Adela Rizka Suwanda, S.Pd Guru Kimia
35 Atina Rizky Mawarnie, S.Pd Guru Matematika
36 Norma Khotijah, S.Pd Guru Sejarah
37 Fopi Asmediar, SP Guru Piket
38 Hatmirwan Kepala Tata Usaha
39 H. Marzuki H.Ahmad, BA Tata Usaha
40 Dewi Karmila, SE Bendahara
41 Heri Novriadi staf Tata Usaha
42 Utin Aswan staf Tata Usaha
43 Yudho Mardiansyah Staf Tata Usaha
44 Endah Tri Ramadhan, A.Md.Kep Kepala UKS
45 Zubaidah Perpustakaan
46 Nia Dwi Arista Perpustakaan
47 Nasta Eni Trinawaty Petugas Lab.IPA

0 comments:

Post a Comment